MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL

DADES DE CONTACTE.

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL

C. Eusebi Millán núm 9
Polígon Industrial Les Roquetes
Vilanova i la Geltrú 08800 ( Barcelona )

Horari
De dilluns a divendres 8 a 13 h / 15 a 19 h
Dissabte 8 a 13 h

Telèfon 93 814 06 25 / Fax 93 893 67 00
Correu electrònic mcg@matgarraf.com
 

Correu electrònic: mcg@matgarraf.com

Gerència: Josep Maria Trenzano: josepmaria@matgarraf.com

Administració: Maribel Rubio: maribel@matgarraf.com

Comandes: Eva Maria Jimenez: eva@matgarraf.com

Exposició: Loli Matamala: loli@matgarraf.com

 

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el titular de les dades personals recollides en aquest formulari, autoritza expressament a MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL a tractar aquestes dades i poder-los incorporar en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'informació. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a C. Eusebi Millà, nº 9 de Vilanova i la Geltrú 08800.